Hướng dẫn nạp gold

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC NẠP ĐIỂM THANH TOÁN TRÊN HỆ THỐNG VICOCONS

Bước 1: Bấm chọn nút  để đi vào màn hình danh sách các gói nạp điểm sử dụng dịch vụ